اطلاعیه انتخاب واحد ترم مهر ۱۳۹۶

اطلاعیه انتخاب واحد ترم مهر ۱۳۹۶ به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند انتخاب واحد ترم مهر از تاریخ ۶/۱۵ الی ۰۶/۲۰ در سایت فعال میباشد.در صورت عدم انتخاب واحد در مهلت مقرر به عنوان دانشجوی مرخصی ثبت خواهید شد.

طراحی سایت