مقررات آزمون های دانشگاه

  ضمن امید موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید: لطفا به تاریخ و ساعت آزمون بر اساس کارت آزمون توجه نمایید.  در کلیه آزمون ها ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون الزامی است.  به…

طراحی سایت