تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فرایند تاریخ انتخاب واحد ۲۰ شهریور ماه شروع کلاسها ۱مهر ماه حذف و اضافه ۳ تا ۴ مهر ماه حذف اضطراری تا ۱ دی ماه پایان کلاسها ۱۵ دی ماه امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها ۱۰ دی ماه تا…

طراحی سایت