اطلاعیه تخفیف شهریه ویژه دانشجویان ممتاز

قابل توجه دانشجویان محترم

طبق مصوبه هیات امناء، تخفیف به دانشجویان با شرایط ذیل داده می شود:

  • دارا بودن حداقل معدل بالای ۱۸ در ترم

  • داشتن حداقل ۱۴ واحد درسی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و حداقل  ۹ واحد درسی برای مقطع  کارشناسی ارشد

  • رتبه اول هر رشته ۲۰% رتبه دوم هر رشته ۱۵%  و رتبه سوم ۱۰ % تخفیف شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی.