مقررات آزمون های دانشگاه

 

ضمن امید موفقیت برای کلیه دانشجویان گرامی لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:

  1. لطفا به تاریخ و ساعت آزمون بر اساس کارت آزمون توجه نمایید.

  2.  در کلیه آزمون ها ارائه کارت دانشجویی و کارت آزمون الزامی است.

  3.  به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه آزمون حتی به صورت خاموش نمره ۰٫۲۵ در کارنامه دانشجو ثبت می گردد

  4. به سربرگ سوالات جهت استفاده از ماشین حساب ، کتاب ، قانون، جدول و مدت زمان پاسخگویی دقت نمایید.

  5.   حضور دانشجو ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحان الزامی است.

  6.   به همراه داشتن کتاب، جزوه، تلفن همراه و … ممنوع است.

  7.   نکاتی که مسئولان اجرایی متذکر می شوند را رعایت نمایید.

  8.    لیست حضور و غیاب را حتما امضاء نمایید، در صورت عدم امضاء لیست،  غیبت ثبت می شود .

  9.   دانشجویانی که بیش از یک آزمون دارند، نباید جلسه را ترک کنند و نیم ساعت قبل از شروع آزمون به مسئول جلسه اطلاع دهید.

  10.   سوالات امتحانی و پاسخنامه را به مراقبین محترم بعد از پایان هر آزمون تحویل دهید.

با تشکر: دایره امتحانات