اطلاعیه کارت آزمون

دانشجوی گرامی از تاریخ ۶ دیماه میتوانید نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان خود اقدام نمائید. حضور در جلسه امتحان بدون کارت امتحان و کارت دانشجویی امکان پذیر نیست.

با تشکر، دایره امتحانات دانشگا ه میثاق