اطلاعیه پرداخت شهریه

قابل توجه کلیه دانشجویانی که بدهی مالی دارند:

به اطلاع دانشجویان بدهکار می رساند : جهت اخذ کارت آزمون باید وضعیت بدهی مالی خود را مشخص نمایند. لذا هر چه سریعتر و قبل از شروع اولین امتحان خود به واحد حسابداری و مالی مراجعه نمایید.

با تشکر: حسابداری دانشگاه