مدیریت

بسمه تعالی

اهمیت علم آموزی و به کار بستن آن در جهت پویاسازی و پیشرفت جامعه در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست و این مهم می طلبد که با نیازسنجی های دقیق و شناخت ابعاد جامعه و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار گیریم و خصوصا در این برهه حساس و در میان تحریم های مکرر و ظالمانه ی استبداد با گسترش علوم کاربردی و راهگشا و با تکیه بر توان داخلی در جهت سرافرازی میهن عزیزمان گام برداریم. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی میثاق رفسنجان با تمام امکانات آموزشی و اداری خود آمادگی خود را در زمینه پرورش نیروهای مستعد و متعهد و خدوم اعلام میدارد و با احترام ویژه به خون پاک و مقدس شهدای والامقام در ادامه ی راه آن بزرگان دست تمام دلسوزان و فرهیختگان متعهد را به گرمی می فشارد.

نعمت غفاری

مدیر داخلی موسسه غیرانتفاعی میثاق رفسنجان