مسابقات رباتیک

اولین دوره مسابقات رباتیک و برنامه نویسی دانشگاه های شرق کشور به میزبانی دانشگاه میثاق اردیبهشت ۱۳۹۱

پوستر مسابقات